تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

تحقیق-بررسی-موانع-پیشرفت-زنان-در-سطوح-مدیریتی

تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 180
حجم فایل: 408 کیلوبایت
قیمت: 43800 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی،
در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: طرح مسأله
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- سوالات پژوهش
۴- اهمیت و ضرورت تحقیق
۵- ضرورت تحقیق
۶- اهداف تحقیق

فصل دوم: مرور بر ادبیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- تاریخچه فعالیت‌های اجتماعی زنان
۳- تعریف توسعه
۴- بررسی جایگاه زنان در فرآیند توسعه
۵- نظریه‌های توسعه برای زنان
۵-۱- نظریه رفاه
۵-۲- نظریه برابری
۵-۳- نظریه فقرزدایی
۵-۴- نظریه کارآیی
۵-۵- نظریه تواناسازی
۶- شاخص‌های اساسی توسعه
۶-۱- شاخص توسعه انسانی
۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)
۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM)
۷- اشتغال و زنان
۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان
۹- مشکلات زنان در اشتغال
۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران
۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش
۱۲- چارچوب نظری تحقیق
۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination)
۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان
۱۲-۳- دیدگاه‌های مربوط به اشتغال زنان
۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت
۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای
۱۳- مدل تحقیق
۱۴- مروری بر پژوهش‌های انجام شده

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۱- مقدمه
۲- روش تحقیق
۳- جامعه آماری
۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
۵- فرضیه‌های تحقیق
۵-۱- فرضیه‌های اصلی پژوهش
۵-۲- فرضیه‌های فرعی پژوهش
۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق
۶-۱- تعاریف نظری
۶-۲-تعاریف عملیاتی
۷- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات
۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری
۹- فنون تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات


فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۱- مقدمه
۲- یافته‌های  توصیفی
۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری
۲-۱-۱- جنسیت
۲-۱-۲-  سن
۲-۱-۳- وضعیت تاهل
۲-۱-۴- سابقه خدمت
۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام
۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام
۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر
۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر
۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان
۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی
۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی
۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی
۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری
۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی
۲-۲-۱-۳- موانع فردی
۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی
۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی- رفتاری
۲-۳- نمودارها
۳- یافته های تحلیلی و استنباطی
۳-۱-آزمون فرضیه‌های تحقیق
۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق
۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱- نتیجه‌گیری
۲- پیشنهادها
۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری
۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی
۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
فرهنگ مردم سالاری در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ هم بسترساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی- اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرآیند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان  و فرودستی زنان  را توجیه و طبیعی جلوه می‌دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود با حوزه خصوصی (بچه‌داری، خانه‌داری، شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر می‌کند. اما تحولات سه دهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی ها و میزان تحصیلات زنان نشان می‌دهد که …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.