تحقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری

تحقیق-اوضاع-سیاسی-اجتماعی-و-فرهنگی-اصفهان-از-آغاز-تا-سده-ششم-هجری

تحقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 277
حجم فایل: 321 کیلوبایت
قیمت: 26000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری،
در قالب word و در 227 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده   ۱
مقدمه   ۲

فصل اول:
کلیات   ۵
۱-۱- بیان مسئله   ۶
۱-۲- اهداف تحقیق   ۷
۱-۳- پیشینه تحقیق   ۸
۱-۴- روش کار   ۸


فصل دوم:
نگاهی به تاریخ شهر اصفهان   ۹
۲-۱- وجه تسمیه ی اصفهان   ۱۰
۲-۲-۱- پیش از اسلام   ۱۱
۲-۲-۲- در دوره های اسلامی   ۱۲
۲-۲-۳- در دوره زیاریان   ۱۵
۲-۲-۴- در دوره دیلمیان   ۱۶
۲-۲-۴-۱- خدمات دیلمیان در اصفهان   ۱۸
۲-۲-۵ در دوره سلجوقیان   ۱۸
۲-۲-۶- در دوره خوارزمشاهیان   ۲۱
۲-۳- ادیان و مذاهب   ۲۲
۲-۴- علوم و معارف   ۲۵
۲-۴-۱- مراکز آموزش   ۲۷
۲-۴-۱-۱- مساجد   ۲۷
۲-۴-۱-۲- کتابخانه ها   ۲۹
۲-۴-۱-۳- مدارس   ۲۹
۲-۴-۱-۴- خانقاه ها   ۳۱
۲-۵- نشر زبان و ادبیات عربی   ۳۲

فصل سوم:
ادبیات منظوم عربی در اصفهان   ۳۷
۳-۱- مدیحه سرایی   ۳۸
۳-۱-۱- مطلع قصاید مدحی   ۴۱
۳-۱-۱-۱- مقدمه  طللی   ۴۱
۳-۱-۱-۲- مقدمه تغزلی   ۴۳
۳-۱-۱-۳- مقدمه وصف خیال   ۴۵
۳-۱-۱-۴- مقدمه ای با یاد ایام جوانی   ۴۷
۳-۱-۲- نوآوری در مطلع قصاید مدحی   ۴۸
۳-۱-۳- معانی و سبکهای تقلیدی و نو در مدح   ۵۱
۳-۱-۳-۱- مدح امیران و وزیران   ۵۱
۳-۱-۳-۲- مدح استادان و عالمان   ۶۱
۳-۱-۳-۳- مدح در مراسم واعیاد مختلف   ۶۲
۳-۱-۳-۴- مدح و وصف شهرها و کشورها   ۶۵
۳-۱-۳-۵- مبالغه در مدح   ۶۸
۳-۱-۳-۶- ابتکارهای نو در مدیحه سرایی   ۷۱
۳-۱-۳-۷- گرایش خطابی   ۷۵
۳-۱-۳-۸- کاربرد واژگان فارسی و اصطلاحات جدید در اشعار   ۷۶
۳-۱-۳-۹- افراط در کاربرد آرایه های بدیعی   ۷۸
۲-۱-۴- مدایح مذهبی   ۸۱
۳-۲- شعر تعلیمی   ۸۸
۳-۲-۱- شعر حکمی   ۸۹
۳-۲-۱-۱- پندهای عربی پیش از دوره عباسی   ۹۰
۳-۲-۱-۲- توجه ایرانیان به پند   ۹۲
۳-۲-۱-۳- راههای ورود اندرزهای فارسی به ادبیات عربی   ۹۳
۳-۲-۱-۳-۱- ترجمه   ۹۳
۳-۲-۱-۳-۲- آمیختگی ایرانیان و عربها در زمینه های مختلف   ۹۶
۳-۲-۱-۴- ویژگی  ادبیات حکمی در عصر عباسی   ۹۷
۲-۲-۱-۵- موضوعات ادبیات پند و اندرز   ۱۰۱
۳-۲-۱-۵-۱- بخشش و انفاق   ۱۰۳
۳-۲-۱-۵-۲- قناعت   ۱۰۴
۳-۲-۱-۵-۳- همت و تلاش   ۱۰۶
۳-۲-۱-۵-۴- صبر و شکیبایی:   ۱۰۸
۳-۲-۱-۵-۵- دوست   ۱۱۰
۳-۲-۱-۵-۶- رازداری   ۱۱۳
۳-۲-۱-۵-۷ علم و آموزش   ۱۱۳
۳-۲-۱-۵-۸- ارزشهای اخلاقی   ۱۱۶
۳-۲-۱-۵-۹- سفر   ۱۱۸
۳-۲-۱-۵-۱۰- تندرستی   ۱۱۹
۳-۲-۱-۵-۱۱- غنیمت شمردن عمر و ارزش آن   ۱۱۹
۳-۲-۱-۵-۱۲- دنیا و روزگار   ۱۲۱
۳-۲-۱-۵-۱۳- پیری وناتوانی   ۱۲۳
۳-۲-۱-۵-۱۴- مرگ   ۱۲۵
۳-۲-۱-۵-۱۵- پرهیزگاری   ۱۲۶
۳-۲-۱-۵-۱۶- قدرت خداوند وتوکل بر او   ۱۲۷
۳-۲-۱-۵-۱۷ استغفار   ۱۲۹
۳-۲-۱-۵-۱۸ – خدا شناسی   ۱۳۰
۳-۲-۱-۵-۱۹- خودشناسی   ۱۳۰
۳-۲-۱-۵-۲۰ دین   ۱۳۱
۳-۲-۱-۵-۲۱- دورویی   ۱۳۱
۳-۲-۱-۵-۲۲- حرص و طمع   ۱۳۲
۳-۲-۱-۵-۲۳- سخن چینی   ۱۳۲
۳-۲-۱-۵-۲۴- خود پسندی:   ۱۳۲
۳-۲-۱-۵-۲۵- مال اندوزی   ۱۳۳
۳-۲-۱-۵-۲۶- گمراهی   ۱۳۴
۳-۲-۱-۵-۲۷- غیبت   ۱۳۴
۳-۲-۱-۵-۲۸- حسادت   ۱۳۵
۳-۲-۱-۵-۲۹- تنبلی   ۱۳۵
۳-۲-۲- شعر تعلیمی مربوط به آموزش علوم و فنون   ۱۳۶
۳-۳- وصف   ۱۳۸
۳-۳-۱- وصف در شعر کهن عربی   ۱۳۸
۳-۳-۲- وصف در عصر عباسی   ۱۴۰
۳-۳-۲-۱- وصف طبیعت اصفهان و مناطق اطراف آن   ۱۴۳
۳-۳-۲-۲- وصف باغ و بستان   ۱۵۰
۳-۳-۲-۳- وصف برف و باران   ۱۵۳
۳-۳-۲-۴- وصف گلها و میوه ها   ۱۵۴
۳-۳-۲-۵- وصف اشیاء و بناها   ۱۵۸
۳-۳-۲-۶- وصف حیوانات   ۱۶۴

فصل چهارم:
بررسی آثار و احوال برخی مشاهیر اصفهانی از سده ی چهارم تا ششم هجری   ۱۶۷
۴-۱- ابوالفرج اصفهانی   ۱۶۸
۴-۱-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۶۹
۴-۲- ابن طباطبای اصفهانی   ۱۷۲
۴-۲-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۷۴
۴-۳- صاحب بن عباد   ۱۷۵
۴-۳-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۷۸
۴-۴- ابواسماعیل طغرایی   ۱۸۰
۴-۴-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۸۳
۴-۵- عماد الدین اصفهانی   ۱۸۶
۴-۵-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۸۷

فصل پنجم:
۵- نتیجه گیری   ۱۹۱
خلاصه الاطروحه باللغه العربیه  ۲۰۰

فهرست منابع   ۲۰۳
 

چکیده تحقیق:
سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد
پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز
مانده از آن ها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود
آورده است. در بین شهرهای هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس
رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد.

اصفهان
نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است، زیرا بزرگان و نام آوران
بسیاری که از آنان، کتاب ها و آثار پربها و ارزشمند باقی مانده منسوب به
این شهر می باشند.

زبان و ادبیات عربی در این خطه از قرن چهارم هجری
شکل می گیرد و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد، به طوری که در سده
چهارم هجری، اصفهان، بغداد ثانی لقب یافت.

در بررسی ادبیات منظوم
عربی در اصفهان از سده چهارم تا ششم هجری به مضامین مدیحه سرایی و اشعار
حکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده های شاعران عربی سرای
اصفهانی به چشم می خورد و نقطه مشترک میان اکثر آن هاست، پرداخته شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.