تحقیق بررسی الگوي ارتباطات سازماني و سبك ارتباط رهبر- پيرو

تحقیق-بررسی-الگوي-ارتباطات-سازماني-و-سبك-ارتباط-رهبر-پيرو

تحقیق بررسی الگوي ارتباطات سازماني و سبك ارتباط رهبر- پيرو

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 380
حجم فایل: 1129 کیلوبایت
قیمت: 34000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی الگوي ارتباطات سازماني و سبك ارتباط رهبر- پيرو،
در قالب word و در 381 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
مقدمه :   ۲
ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات :   ۲
الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات :   ۲
بیان مسئله   ۵
اهمیت تحقیق :   ۶
سؤالات تحقیق :   ۷
فرضیه‌های پژوهش :   ۸
تعریف واژگان   ۸
گشودگی (Openness)   ۱۷
همدلی (Empathy)   ۱۸
حمایت گری (Suppirtiveness)   ۲۰
مثبت‌گرایی (Positiveness)   ۲۱
تساوی ( Equality)   ۲۲
اصل تقابل   ۳۰
اصل اندیشه ترکیبی   ۳۱
اصل آگاهی   ۳۱
اصل توازن   ۳۲
اصل همتایی   ۳۲
اصل تمیز حریم   ۳۲
فرآیند ارتباط   ۳۴
ارتباطات سازمانی   ۴۰
ارتباط مکاتبه‌ای   ۴۲
ارتباط کلامی   ۴۲
ارتباط غیرکلامی   ۴۳
راهنمای بهبود عوامل سازمانی در ارتباطات   ۴۴
ارتباطات و تصمیم‌گیری   ۴۶
تصوّر کار فرادست:   ۴۷
فرادست را بی‌اطّلاع نگذارید   ۴۷
خود را با سبک ارتباطی فرادست ، وفق دهید   ۴۸
ببینید فرادست چه انتظاری از شما دارد   ۴۸
نزد زیردستان خود ، نماینده تمام‌عیار مافوقتان باشید   ۴۹
قابل اعتماد باشید   ۵۰
مسئولیتی را که برعهده شماست ، بپذیرید   ۵۰
سرسخت‌ترین منتقد خود باشید   ۵۱
فرآیند ارتباطات   ۵۴
فرآیند مدیریت و ارتباطات   ۵۶
الف) برنامه‌ریزی   ۵۶
ب) سازماندهی   ۵۷
ج) هدایت ( رهبری )   ۵۸
د) کنترل   ۵۹
اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات   ۶۰
استعاره‌های ارتباطات سازمانی   ۶۲
استعاره‌های هفتگانه ارتباطات سازمانی   ۶۳
حوزه‌های سنتی تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی   ۶۷
افقهای جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی   ۷۳
سبکهای ارتباطی در سازمان   ۷۷
تشریح و توصیف سبکهای ارتباطی   ۷۸
خلاصه‌ای از شش سبک ارتباطی   ۸۶
اثرات سبکهای ارتباطی   ۸۸
تفاوتهای قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات   ۹۶
مشورت کردن   ۹۷
قابلیت مانور   ۹۸
ارتباطات کامل   ۹۸
سازش   ۹۸
زمان‌بندی منفی   ۹۹
همنوایی   ۹۹
ارتباطاتی که حالت تدافعی را تحریک می‌کنند   ۱۰۱
رفتار گروه و فرآیند ارتباطات   ۱۰۳
ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات   ۱۰۴
رابطه‌های نقش با گروه و ارتباطات   ۱۰۴
شبکه‌های ارتباطی سازمان   ۱۰۶
ماهیت شبکه‌های ارتباطی   ۱۰۶
انواع شبکه‌های ارتباطی   ۱۰۷
ویژگیهای شبکه‌های ارتباطی   ۱۰۸
اثرات شبکه‌های ارتباطی   ۱۱۲
عوامل تعیین‌کننده ماهیت شبکه‌های ارتباطی   ۱۱۷
موانع ارتباطات   ۱۱۹
ارتباطات روبه‌پایین   ۱۲۰
کانالهای ارتباطی عمودی   ۱۲۱
ارتباطات روبه‌بالا   ۱۲۱
ارتباط‌گران اصلی سازمان   ۱۲۸
مدیریت ارتباطات سازمانی   ۱۳۰
تأثیر مدیر بر ارتباطات سازمانی   ۱۳۳
ارتباطات سازمانی و پنجره جوهری   ۱۳۵
چارچوب روابط بین سازمانی   ۱۳۸
ارتباط در رویکردهای کلاسیک   ۱۴۵
مضمون ارتباط   ۱۴۶
مسیر جریان ارتباط   ۱۴۶
مجرای ارتباط   ۱۴۷
سبک ارتباط   ۱۴۸
ارتباط در رویکردهای روابط انسانی   ۱۴۸
مضمون ارتباط   ۱۴۹
مسیر جریان ارتباط   ۱۴۹
مجرای ارتباط   ۱۴۹
سبک ارتباط   ۱۵۰
ارتباط در سازمانهای منابع انسانی   ۱۵۴
مضمون ارتباط   ۱۵۴
مسیر جریان ارتباط   ۱۵۵
مجرای ارتباط   ۱۵۶
سبک ارتباط   ۱۵۶
کاربردهای نظریه پست‌مدرن در ارتباط سازمانی   ۱۵۷
نظریه‌های مربوط به استفاده از شیوه‌های ارتباط   ۱۵۸
مدل غنای شیوه‌های ارتباطی   ۱۵۸
مدل پردازش اطلاعات اجتماعی   ۱۶۰
مدل ظرفیت دوگانه   ۱۶۱
ایجاد ارتباط با افراد   ۱۶۲
نظریه سلسله‌مراتب نیازها   ۱۶۳
نظریه بهداشت – انگیزش   ۱۶۳
نظرﯾﺔ ای-آر- جی   ۱۶۵
نظرﯾﺔ نیازهای سه‌گانه مک‌کللند   ۱۶۶
شبکه‌های رسمی و غیررسمی   ۱۷۱
انتخاب کانال ارتباطی   ۱۷۱
موانع ارتباطات مؤثر   ۱۷۲
ارتباطات اثربخش در شرکتهای پیشرو در مرحله عمل   ۱۷۳
مدیر باید به ارتباطات اهمیت بدهد   ۱۷۴
یکی‌بودن گفتار و کردار   ۱۷۴
ارتباطات یک تعهد دوجانبه است   ۱۷۵
تأکید بر ارتباطات رو در رو   ۱۷۵
مشارکت در مسئولیت به هنگام ارتباط   ۱۷۶
رسانیدن خبرهای ناگوار   ۱۷۶
پیام باید درخور شنونده باشد   ۱۷۷
ارتباطات یک فرایند دائمی است   ۱۷۷
رقابت دشمن ارتباطات مؤثر :   ۱۸۱
دیدگاه رهبری تحولی :   ۱۸۴
عناصر رهبری تحولی   ۱۸۵
ایجاد دیدگاه استراتژیک :   ۱۸۵
اعلام دیدگاه به کارکنان از طریق ارتباط :   ۱۸۵
مدلسازی دیدگاه :   ۱۸۵
ایجاد تعهد نسبت به دیدگاه :   ۱۸۶
نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر :   ۱۸۶
ابعاد رفتاری رهبری تحولی :   ۱۸۶
ارتباطات الهام‌بخش :   ۱۸۷
رهبری حمایتی :   ۱۸۷
تحریک ذهنی :   ۱۸۷
بازشناسی شخصی :   ۱۸۸
مدل ادکار :   ۱۹۰
تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان :   ۱۹۱
توانمند‌سازی کارکنان :   ۱۹۲
نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر :   ۱۹۲
تعهد کارکنان :   ۱۹۲
افزایش عملکرد تیم :   ۱۹۳
ویژگیهای فردی رهبری :   ۱۹۳
توجه به ابعاد انسانی تغییر :   ۱۹۴
رهبری و ارتباطات سازمانی   ۱۹۶
وظایف ارتباطی رهبران سازمان   ۱۹۷
فرآیند رهبری و اثرگذاری ارتباطات سازمانی   ۱۹۸
ابعاد مختلف رفتار رهبری   ۲۰۰
اهمیت وجود پیروان برای ارتباطات رهبری   ۲۰۲
ارتباطات روندی است که به تأثیر منتهی می‌شود.   ۲۰۳
رهبری   ۲۰۴
تئوری‌های شخصیتی رهبری   ۲۰۶
تئوری‌های رفتاری رهبری   ۲۰۷
تحقیقات دانشگاه ایالتی اُهایو   ۲۰۸
تحقیقات دانشگاه میشیگان   ۲۱۰
تحقیقات اسکاندیناوی   ۲۱۱
تئوری‌های اقتضایی   ۲۱۱
الگوی فیدلر   ۲۱۲
تئوری موقعیتی هرسی و بلانشارد   ۲۱۷
تئوری مبتنی بر تبادل‌نظر رهبر با اعضا   ۲۲۰
تئوری مسیر – هدف   ۲۲۱
الگوی رهبری مشارکتی   ۲۲۵
وجوه مشترک تئوری‌های رهبری   ۲۲۷
آخرین دیدگاهها درباره رهبری   ۲۳۰
تئوری اسنادی رهبری   ۲۳۰
تئوری رهبری فره‌مند   ۲۳۱
پیروان   ۲۴۰
نظام ارتباطی   ۲۴۳
رهبری کردن   ۲۴۴
سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی   ۲۴۵
عاملهای اثربخش بر حیطه نظارت کارآمد   ۲۴۶
عاملهای انسانی در مدیریت :   ۲۵۱
رهبری یک رویه مشترک مدیریت است.   ۲۵۲
عنصرهای پدیدآورنده رهبری   ۲۵۳
قدرت : نخستین عنصر رهبری قدرت است.   ۲۵۳
الگوهای بنیاد‌نهاده بر بهره‌گیری از اختیار   ۲۵۵
چهار نظام مدیریت لیکرت   ۲۵۶
شبکه مدیریت   ۲۵۸
رهبری به‌عنوان یک طیف پیوسته یا پیوستار   ۲۶۰
مانعها و آشفتگیهای ارتباطی   ۲۶۸
به‌سوی ارتباطهای اثربخش   ۲۷۰
عکس‌العمل پیرو در قبال رهبر :   ۲۸۱
وظایف رهبری   ۲۸۳
خصوصیات فردی رهبر   ۲۸۳
رهبری و تحول   ۲۸۴
رمز موفقیت بهسازی سازمان   ۲۸۸
شش روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر   ۲۹۳
انواع وابستگی   ۳۰۰
ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح عمودی سازمان   ۳۰۱
ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح افقی سازمان   ۳۰۳
ارتباطات و تحوّل   ۳۰۷
تغییر در ساختار   ۳۰۹
تغییر در تکنولوژی   ۳۱۰
تغییر دادن مکان   ۳۱۰
تغییر در مردم   ۳۱۱
مقاومت در برابر تغییر   ۳۱۱
مقاومت سازمانی   ۳۱۵
منابع اصلی مقاومت سازمانی دربرابر تغییر   ۳۱۵
غلبه بر عوامل مقاوم   ۳۱۷
سیاستهای تغییر   ۳۲۰
فرایند بررسی داخلی سازمان   ۳۳۴
بهبود سازمانی   ۳۴۲
روشهای بهبود سازمانی   ۳۴۳
نقش ارتباطات درسازمان‌های یادگیرنده :   ۳۴۶
ایجاد یک سازمان یادگیرنده   ۳۴۶
مهارتها و انگیزه‌   ۳۴۹
نقش ارتباطات در کاهش تعارض‌های سازمانی‌:   ۳۶۰
روش‌هایی برای مدیریت تعارض بین گروه ها   ۳۶۱
ارتباطات و رفتار سیاسی در سازمان‌ها :   ۳۶۶
تدبیرهای سیاسی در استفاده از قدرت   ۳۶۸
تعاریف عملیاتی متغیرها:   ۳۶۹

فصل دوم:
مبانی نظری :   ۳۷۷
یافته‌های پژوهشی :   ۳۷۸

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.